SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
V SPLETNI TRGOVINI

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN REGISTRACIJA

 

Lastnik (ponudnik / zbiratelj podatkov) spletnega mesta je podjetje:

 

Tehnomat, Kranj, d.o.o.

Jezerska cesta 55

4000 Kranj

Telefon: 04/235 18 10

E-pošta: ...

ID številka za DDV: SI94697183

Matična številka: 5519993000

 

Namen splošnih pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom (Tehnomat, Kranj, d.o.o) in njegovimi kupci. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki je opravila nakup na spletni strani www.tehnomat.si (v nadaljevanju spletna stran) in ki pridobiva ali uporablja blago za namene izven poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Prodajna pogodba je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo in kupcu po elektronski pošti pošlje sporočilo »Vaše naročilo«. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Kupec lahko odda naročilo na spletni strani na dva načina:

 1. da se registrira ali

 2. da se prijavi kot gost.

Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

 

CENE

 

Naročanje preko spletne strani poteka v slovenskem jeziku preko spleta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama produktov na spletni strani. Vsi navedeni izdelki so na voljo do odprodaje zalog. Vse cene so navedene v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost – DDV. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

Kljub skrbi za pravilnost objavljenih informacij se lahko zgodi, da bodo posamezne objavljene cene napačne. V primeru očitnih napak ali v primeru, da se cena izdelka bistveno spremeni med obdelavo naročila, si ponudnik pridržuje pravico do odstopa od nakupa.

Račun za nakupljene izdelke in storitve kupec prejme skupaj s paketom z nakupljenim blagom. Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa.

 

PLAČILO


Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 1. on-line plačilo – plačilna kartica,

 2. plačilo po povzetju,

 3. plačilo po predračunu,

 4. PayPal.

DOSTAVA


Naročeno blago bo odpremljeno najkasneje naslednji delovni dan po oddaji naročila po pogodbenemu partnerju za distribucijo paketov, ki bo dostavil naročeno blago. Naročeno blago je last ponudnika do končnega plačila. Dostava blaga je omejena na območje Republike Slovenije. Poštnino krije kupec.

Cena dostave paketa (poštnina) je 4,00 evre in bo razvidna na računu. Kupec ne nosi nobenih dodatnih stroškov v zvezi z dostavo blaga oziroma prenosom kupnine.

Vse blago bo opremljeno v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Vsak artikel bo deklariran, vsi artikli bodo imeli slovenska navodila za uporabo, nekateri tudi garancijsko izjavo.

 

GARANCIJA


Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na priloženem navodilu za uporabo. Informacija o garanciji je nevedena tudi na spletni strani pri predstavitivi artikla. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil za uporabo in ob predložitvi računa. Garancijski rok je 2 leti od datuma nakupa izdelka.

Garancija pomeni, da bo ponudnik potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil kupnino ali zagotovil drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v navodilu za uporabo ali oglaševalskem sporočilu.

 

REKLAMACIJA

 

Kupec lahko blago reklamira v primeru stvarnih napak na blagu. Reklamacijo bo ponudnik upošteval ob predložitvi računa.

Za stvarno napako gre, če:

 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;

 • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

 • je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Stvarna napaka se preverja s primerjavo z drugim, enakim izdelkom oziroma izdelkom enake vrste, z navedbami na artiklu ter pri ponudniku.

Kupec mora ponudniku omogčiti, da stvar pregleda.

V primeru, ko kupec na kupljenem izdelku odkrije stvarno napako, mora o tem ponudnika obvestiti v zakonsko določenem roku (2 mesecev od odkritja stvarne napake oziroma največ v roku dveh let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca) in pri tem podati pisno prijavo z natančnim opisom stvarne napake (za prijavo stvarne napake obrazec tukaj).

V primeru vračila blaga po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu poleg kupnine povrne tudi stroške pošiljanja ob predloženem računu za to storitev. Kupec bo o rešitvi reklamacije obveščen v roku 8 dni, odkar je ponudnik prejel vrnjeno blago.

VRAČILO BLAGA

 

Kupec, ki je potrošnik, ki je blago kupil v spletni trgovini, lahko v roku 14 dni od prejema izdelka obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od pogodbe kupec sporoči na elektronski naslov ponudnika ali neposredno na sedežu ponudnika (ob tem je treba izpolniti odstopno izjavo tukaj). Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od odstopa od pogodbe.

Odstop od pogodbe je veljaven, če je obrazec pravilno izpolnjen in podpisan. Stroške vračila izdelkov nosi kupec.

V primeru, da je kupec podal odstopno izjavo preko elektronske pošte, je dolžan ponudniku vrniti izdelek v roku 14 dni od dneva odstopa od pogodbe neposredno v poslovalnico ali po pošti. V primeru vračila blaga po pošti se šteje, da je kupec pravočasno vrnil izdelek, če je pošiljka odposlana pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kot datum odpošiljanja velja datum, ko je pošta datirana s strani ponudnika poštnih storitev.

Kupec mora blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini ter v nepoškodovani embalaži in nespremenjeni količini embalaže. Ob vračilu blaga je potrebno predložiti ali v primeru pošiljanja po pošti priložiti račun oziroma dokaz o nakupu blaga, ki se vrača. Kupec sme opraviti ogled in preizkus blaga le v obsegu, ki je nujen za ugotovitev dejanskega stanja blaga (narave, lastnosti, delovanja izdelka) in kot je to običajno v prodajalnah. Vsako preizkušanje, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo izdelka, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vračilo vseh kosov kompleta. Vračilo posameznih kosov kompleta ni dopustno.

Vračilo kupnine bo izvedeno najkasneje v 14. dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe in pod pogojem vračila izdelka. Ponudnik si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejete kupnine, dokler ne prejme vrnjenega izdelka oziroma dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelek poslal nazaj ponudniku. Ponudnik prejeta plačila kupcu vrne na njegov osebni račun pri eni od slovenskih bank.

Če je bilo za blago, ki je predmet odstopa od pogodbe, pri nakupu unovčen bonus v kakršnikoli obliki, se kupcu vrne le znesek dejansko plačane kupnine.

 

DODATNE INFORMACIJE O ARTIKLIH

 

Dodatne informacije o artiklu dobi kupec s klikom na ime ali sliko artikla. Odpre se novo okno s podrobnimi informacijami o artiklu in z večjo sliko. Za podrobnejše informacije lahko kupec pošlje povpraševanje preko e-pošte ali se pozanima po telefonu.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Vse podatke, pridobljene ob naročanju, bo ponudnik uporabljal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podajanje osebnih podatkov je prostovoljno.

 

Namen zbiranja podatkov

 

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, z naročilom povezano komunikacijo (praviloma obvestilo o prejetem in odposlanem naročilu, najava dostave blaga, najava zamude pri odpošiljanju blaga ipd.).

Ponudnik pridobljenih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in jih ne bo uporabljal v nasprotju z namenom zbiranja.

Ponudnik potrebuje (zbira) naslednje podatke:

 • ime in priimek,

 • naslov za dostavo,

 • pošta in poštna številka,

 • mesto,

 • telefonska številka,

 • e-naslov,

Če kupec izbere način dostave blaga prevzem blaga v trgovini, ponudnik potrebuje (zbira) naslednje podatke:

 • ime in priimek,

 • e-naslov,

 • telefonska številka.


Če kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila.


Čas hrambe podatkov

 

Ponudnik hrani kupčeve osebne podatke samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, največ pa za obdobje 30 dni. Po tem času jih bo ponudnik trajno zbrisal.

Če kupec po opravljenem nakupu ugotovi, da je ponudniku posredoval napačne podatke ali bi želel spremeniti naslov prejemnika, je potrebno spremembo podatkov sporočiti direktno na e-naslov ponudnika info@tehnomat.si.

Vsa naročila in računi so shranjeni pri ponudniku. Dostop do naročil in računov je omogočen s priložitvijo številke naročila. Številka naročila se predloži elektronskemu naslovu info@tehnomat.si ali pisno na naslov ponudnika.


SPLOŠNO


Ponudnik je lastnik vseh slik na tej strani oziroma ima dovoljenje za uporabo le-teh s strani lastnikov. Vsaka nadaljnja uporaba slik, logotipov ali blagovnih znamk je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnikov in predstavlja kršitev predpisov s področja intelektualne lastnine.